Ezidilik ve Zerdüştlük arasındaki 10 fark

Ezidilik inancını Zerdüştlük dinlerini birbirinin devamı olarak görüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Ezidi inancı ile Zerdüşt inancı birbirinden farklı dinlerdir, hatta temel dini noktalarda zıttırlar.
Aradaki fark ve zıtlıklardan bazıları şöyle sıralanabilir;


1- Ezidiler ölülerini ilahi, beyitlerle; kız ve gelinlerin zılgıtları eşliğinde toprağa defnederler. Zerdüştiler ise ölülerini yırtıcı kuşlar yesin diye, yüksek dağlara, yükseltilere koyarlar; Bazı Zerdüştiler de ölülerini yakar.
2- Ezidiler bayramlarda veya büyükleri için kurban keser, Zerdüştlükte hayvan kesmek günahtır.
3- Ezidilerdeki kutsal hayvanlar, Zerdüştilerde kötüdür. Örneğin yılan.
4- Ezidilerde oruç tutmak farz olup dini bir vecibedir, Zerdüştilerde aç kalmak iyi değildir, herkes yemeğini zamanında yemeli, her zaman tok kalmalıdır.
5- Ezidiler tütünü sever, onlarda iyidir, Zerdüştiler tütünü kötü olarak görür.
6- Ezidilerin kutsal kitapları "Mishefa Reş", "Cilwe", "Qewl", "Dua-yı Mişurin" iken, Zerdüştilerde "Gata" ve Zend Avesta"dır.
7- Ezidiler yere tükürmez, toprağa büyük saygı tutar, yere çöp bile atmaz, Zerdüştiler toprak için böyle bir saygı yoktur. 
8- Ezidilik inancı insanlığın başından beri var, Zerdüştlük ise Aryen kültür ve dillerin yayılması ile ortaya çıkmıştır. Ortaçağda ortaya çıkmış Şeyh Adi Ezidilik dini ortaya çıkarmamıştır, var olan Ezidi inancından reform yapmıştır.
9- Ezidilerin üzerinde yaşadıkları coğrafya Kürdistan merkezlidir. Zerdüştiler ise Kürdistan, İran, Afganistan, Tacikistan, Hindistan gibi geniş bir alandadır.
10- En önemlisi Zerdüştlükte 2 tanrı varken (İyilik tanrısı, Kötülük Tanrısı), Ezidilik tek tanrılı bir dindir.  (ZERnews)