Asuri ve Süryaniler’den "Suriye'de Federasyon" açıklaması

Süryani Birliği Partisi ile Demokratik Asuri Örgütü, Suriye krizini çözüme kavuşturma çalışmalarına yönelik tüm halk bileşenlerinin aktif katılması gerektiğini ve kendi temsilcilerinin de Cenevre Toplantısı’na katılması gerektiğini belirtti.


Süryani Birliği Partisi ve Demokratik Asuri Örgütü, beraber düzenledikleri bir toplantının ardından kamuoyuna ortak bir basın açıklaması yaptı.

Her iki parti, aralarındaki koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Basın açıklamasında Suriye’nin ve Süryani halkının içinde bulunduğu durumun giderek zahmetli bir hal aldığı belirtildi. Asuri ve Süryani halkı arasında birlik ve dayanışmayı artırmak, koordinasyonu güçlendirmek ve çözüme katkı sağlamak amacıyla ortak bir basın toplantısı ve açıklaması yaptıklarını vurguladı.

Ortak toplantıda birçok konuda anlaşmaya ve karara varıldığı belirtilirken, anlaşmaya varılan maddeler şöyle sırlandı:

+ Suriye çok dilli ve kültürlü bir yapıya sahip olduğu için Suriye Anayasası, tüm halkların ve inançların haklarını garantiye alan maddelerden oluşturularak korunmaya alınmalıdır.

+ Asuri-Süryani dili ve kültürü, Suriye’nin ulusal dilleri ve kültürleri arasındadır; Suriye uygarlıklarının tarihi temsilcisidirler. O nedenle Asuri-Süryani dili ve kültürü, Suriye’nin dil ve kültüründen sayılmalı; ayrıca Suriye Anayasası’nda dilsel, kültürel ve ulusal hakları açıkça belirtilmeli ve garantiye alınmalıdır.

+ Asuri-Süryani halkının hakları, rolü ve siyasi iradesi mevcut Suriye Anayasası ile inkar ediliyor. O nedenle yapılacak olan 4.ncü Cenevre Toplantısı’na Asuri-Süryaniler de davet edilmelidir.

+ Suriye’deki halkların kimliklerinin tümü tanınmalıdır. Ulus-devlet sistemi reddedilerek tüm yurttaşların eşit, adaletli ve ilkeli yaşayabilecekleri düzen, anayasanın olmazsa olmaz bir sütunu olmalıdır. Bu sistem, ancak; sadece bir ulusu esas almayan demokratik devlet zihniyeti ile oluşturulabilir. Tüm halk bileşenleri, tüm yurttaşları arasında adalet, eşitlik ve gerçek bir ortaklığı yaratarak sağlanabilir.

+ Modern federasyon sistemini tüm Suriye’de sağlam temellere oturtmak için öncelikle federasyon sistemini her yönüyle öğrenmek ve kavratmak gerekir. Bunun için yapılması gereken öncelikli konu, merkeziyetçi sistemden ve onun zihniyetinden arınmaktır. İktidarcı-sermayeci tekellere karşı demokrasi güçlendirilmelidir.

+ Dışarıdan dayatılan anayasa taslaklarını reddediyoruz. Anayasayı hazırlamak sadece Suriyelilere aittir. Suriye’de yaşayan tim halklar, toplumla, inanç grupları siyasi partiler, örgütler ve kurumlar kendilerine ait demokratik bir anayasa oluşturma çalışmalarına aktif katılmalıdır.

+ Gündemdeki gelişmeleri takip etmek ve değerlendirmek, ayrıca Asuri-Süryani halkı arasındaki birlik ve dayanışmayı, koordineli hareket etmeyi daha da güçlendirmek için her iki parti ortak toplantı yapmayı bundan sonra da sürdürecektir.
ANASAYFA ve İLGİLİ HABERLER için BURAYI tıklayın

CEPHELER'deki

Gelişmeler

BAĞIMSIZLIK

Süreci

ROJAVA

Haberleri

BARZANİ

Kürdistan

TARİH

Bilinci

ANALİZLER

Ortadoğu

BİLGİ

Kültürel

BİLİM

+Teknoloji

GÖRÜŞ

Yazarlar

Ezidiler

ve Şengal

ANASAYFA

Bütün Haberler