KCK'den 'Mahabad Kürt Cumhuriyeti' açıklaması; Demokratik İran, Özgür Kürdistan

KCK Yürütme Konseyi, Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin 70. yıldönümü sebebiyle yaptığı açıklamada gündeme ilişkin bazı konulara değindi.


KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nin 70. kuruluş yıldönümünde Qazi Muhammed ve tüm şehitleri saygı ve minnetle andı.

 KCK, “Onlar 70 yıl önce demokratik İran, özgür Kürdistan amacıyla bir özek cumhuriyet kurdular. Böyle bir cumhuriyet İran tarihine uygun bir biçimde kardeşçe yaşamayı güçlendirmeyi hedeflemiştir. Ancak kapitalist modernite kaynaklı ulus devlet fitnesinin İran’daki uzantıları bu kardeşlik çözümüne saldırmışlar ve Kürtlerin iradesi olan cumhuriyet yöneticilerini idam etmişlerdir. Böylece İran ve Kürt tarihi açısından derin bir yara açmışlardır” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

“Bugün İran tarihinde açılmış bu yarayı iyileştirme zamanıdır. Bunun yolu da İran’ın demokratikleşmesi çerçevesinde Rojhilatê Kurdîstan’ın özgür ve demokratik yaşama kavuşmasından geçmektedir.

Eğer İran yasalarında Kürt ve Kürdistan gerçeği varsa; artık Kürtlerin ve Kürdistan'ın burada yaşayan halklar tarafından yönetilme zamanı gelmiştir. Kürtlerin özyönetime kavuşmasıyla birlikte tarihinde olduğu gibi İran’ın birliğini pekiştirip güçleneceği kesindir.

İran’ın tarih boyu güçlü bir siyasi aktör olması sınırları içindeki halkların varlığını ve özerk yaşamlarını kabul etmesinden kaynaklanmıştır. Bu siyasi yaklaşım tarih boyu İran’ın en temel güç kaynağı olmuştur.

İran tarihine uygun halkların özyönetimine dayalı bir siyasi sisteme kavuşursa bu İran’ı zayıflatmayacak, aksine güçlendirecektir.

Ulus devlet, merkezi yönetim anlayışı, milliyetçilik Ortadoğu ve İran tarihinin ve kültürünün ürünü değildir. Bunlar kapitalizm ve bu temelde gelişen siyasi zihniyetin Ortadoğu'ya soktuğu bir fitnedir. Nitekim ulus devlet anlayışı, merkezi yönetim ve milliyetçiliğin Ortadoğu'ya bir fitne gibi girmesiyle birlikte Ortadoğu ve halklar bir türlü huzura kavuşmamıştır.

Ortadoğu'yu güçlendiren tarihsel siyasal kültür kapitalist modernist zihniyetle ortadan kaldırılarak tarih boyu bir arada yaşayan halklar arası çatışmalar dönemi başlatılmıştır. Ulus devlet çatışma ve güç kaybı ortaya çıkarmaktadır. Demokratik özerk yönetimler ve halklar arası demokratik ilişki ise tüm toplumlar için güçlenme demektir.

Demokratik İran, Özgür Kürdistan’

Artık Ortadoğu halklarının ve siyasi güçlerinin Ortadoğu tarihine uygun bir siyasi model geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Önder Apo bunu tüm halkların ve ulusların bir arada yaşadığı demokratik ulus ve demokratik özerklik çözümü olarak ortaya koymuştur.

İran’da halkların bir arada yaşaması, tarihlerinden güç alması ve tüm sorunları çözüp güçlenmesi de böyle bir siyasi yaklaşımın İran ve Ortadoğu'da hayata geçmesine bağlıdır. Böyle bir projenin doğru ve etkili pratikleşeceği alan ise İran’dır. İran tarihi ve kültürüyle böyle bir projeyi gerçekleştirip tüm Ortadoğu'ya öncülük etme şansına sahiptir.

Bu temelde İran devleti ve Kürtlerin tüm halkların kardeşliğini esas alan bir siyasi model bulacaklarına olan inancımızı bir daha belirtiyoruz. Kürt Özgürlük Hareketi de böyle bir projenin gerçekleşmesi için her zaman kolaylaştırıcı ve yardımcı olacaktır.

Mahabad Kürt Cumhuriyetini kuranların özleminin Demokratik İran ve Özgür Kürdistan biçiminde gerçekleşeceğine inanıyor, bu temelde anılarının önünde bir daha saygıyla eğiliyoruz."